Kvalitet

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

BS Foods AB arbetar utifrån ett hållbarhetstänkande för såväl miljö, samhälle som företagande. Vår ambition är att vara en trygg och pålitlig leverantör till kunder inom dagligvaruhandeln. Det innebär att vi upphandlar produkter som uppfyller våra kunders förväntningar på livsmedelssäkerhet, redlighet och kvalitet.

Vi är certifierade enligt Svenskt Sigills kvalitetsstandard IP Livsmedel Grundcertifiering och är även certifierade enligt den ekologiska förordningen EG 834/2007.

Uppförandekod

Vår uppförandekod utgår från ILO:s konventioner och omfattar följande områden:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering
  • Arbetsmiljö & Arbetsvillkor
  • Hälsa & Säkerhet
  • Arbetsmiljö
  • Mutor och Korruption
  • Djuromsorg
  • Hållbarhet

Vår uppförandekod förutsätter både socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande av såväl oss själva som av våra leverantörer.

Här finner ni vår Uppförandekod i sin helhet.

Certifikat

Här kan du läsa och ladda ner våra certifikat.

Certifikat IP Livsmedel

EU Eko Certifikat